Mniejsza stawka CIT

Od stycznia 2017 obowiązuje mniejsza stawka CIT. Kto może korzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych? Stawka podatku CIT została obniżona z 19 % do 15 %. Mogą z niej korzystać mali podatnicy, których przychód ze sprzedaży nie przekracza 1,2 mln euro rocznie. W Polsce istnieje ponad 300 tys. takich podatników. Dlaczego taka zmiana została wprowadzona? Zmiany mają przyczynić się do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego Polski oraz stworzenia sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym zwłaszcza młodych i dobrze wykształconych. Prefere...
Więcej