Krajowy Plan Odbudowy Warszawa

Krajowy plan odbudowy Warszawa przewiduje środki zarówno dla osób prowadzących firmę jak również obywateli nie będących właścicielami firm. Krajowy Plan Odbudowy Polski przewiduje pomoc: - wsparcie wymiany źródeł ciepła, - zwiększenie efektywności energetycznej budynków, - zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu, - przebranżowienie się firm, - odbudowa inwestycji w sektorach dotkniętych pandemią, - rozbudowa potencjału inwestycji, - wdrożenie zielonych technologii w przedsiębiorstwach, - rozwój aplikacji i usług cyfryzacjach. Przedsiębiorcy mogą liczyć na ogromną pomoc fina...
Więcej

Złożenie wniosku do US

Odkąd w Polsce przepisy prawa zaczęły regularnie ulegać zmianom, nawet najprostsze czynności, takie jak np. złożenie wniosku do US, zaczęły robić się coraz bardziej i bardziej skomplikowane. Ciężko nadążyć za przepisami, które określą, jak w danym momencie powinien sporządzony zostać dany wniosek, aby nie został odrzucony ze względu na błędne uzupełnienie lub brak wymaganych informacji. Jeśli zostałeś zobowiązany do sporządzenia i złożenia wniosku w Urzędzie Skarbowym, ale kompletnie nie masz pojęcia jak się za to zabrać, albo aktualnie przebywasz za granicą i nie masz możliwości zrobić teg...
Więcej

Składki ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest instytucją publicznoprawną realizującą zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Jest jednostką sektora finansów publicznych. Składki ZUS są zmienne. Zależą one od przeciętnego wynagrodzenia. Składki ZUS są obowiązkowe, ponieważ stanowią one zabezpieczenia przed wszelkimi zagrożeniami. Podstawowymi składkami ubezpieczenia społecznego są: - składki na ubezpieczenia emerytalne, które wynoszą 19,52% podstawy wymiaru, - składki na ubezpieczenia rentowe, które wynoszą 8% podstawy wymiaru, - składki na ubezpieczenia chorobowe, które wynoszą 2,45...
Więcej