Otwarcie oddziału firmy zagranicznej w Polsce instrukcja

Przedsiębiorcą zagranicznym jest ten, kto prowadzi swoją działalność poza granicami kraju. Zagraniczni przedsiębiorcy mogą tworzyć w Polsce oddziały swojej firmy lub też prowadzić przedstawicielstwa. Otwarcie oddziału firmy zagranicznej w Polsce instrukcja - krok po kroku: 1. Przedsiębiorca zagraniczny może prowadzić działalność wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności wykonywanego za granicami Polski. 2. Warunkiem koniecznym utworzenia oddziału, jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. 3. Osoba tworząca oddział ma obowiązek ustanowić osobę, upoważnioną do jego reprez...
Więcej