Otwieranie oddziału firmy zagranicznej na terenie Polski

Firma zagraniczna, aby zarejestrować oddział w Polsce, musi posiadać uprawnienie do korzystania z lokalu stanowiącego siedzibę oddziału na terytorium Polski. Dodatkowo, konieczne jest ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcy w oddziale w Polsce. Osoba ta nie musi posiadać polskiego obywatelstwa, a jedynie adres na terytorium RP. Rejestracja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wniosek o wpis oddziału firmy zagranicznej do KRS składa się na urzędowych fo...
Więcej