Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników to najwyższa władza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Organ ten spotyka się na zakończenie roku obrachunkowego w celu zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat w spółce, a …