Formy prowadzenia księgowości

W Polsce wyróżniamy dwie formy prowadzenia księgowości: pełną i uproszczoną. Księgowość pełna to bardzo zaawansowane narzędzie ewidencyjne, które rejestruje każdą złotówkę przychodzącą przez drzwi firmy. Jej zadaniem jest wyliczanie podatków w firmie, ale także dokładna analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Do jej prowadzenia zobowiązane są spółki kapitałowe oraz spółki osobowe i osoby fizyczne, jeżeli przychody z tytułu ich działalności przekroczą 2 000 000 euro. Księgowość ta opiera się na księgach rachunkowych, w związku z czym wymaga skorzystania z usług wykwalifikowanych księgo...
Więcej