CIT w 2017

Jak wiadomo CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody przedsiębiorstwa. Stawka podatku CIT w 2017 roku uległa zmianie. Od 1 stycznia obowiązuje nowa stawka podatku …