Podatki 2019 zmiany

Każdego roku wprowadzane są zmiany w przepisach prawa podatkowego. Jedne z nich mają usprawnić życie podatników, a inne wręcz odwrotnie. W 2019 roku mają zostać wprowadzone nowe podatki. Jednym jest …

Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe przeprowadzane jest przez organ podatkowy pierwszej instancji. To rodzaj postępowania administracyjnego. Ten rodzaj postępowania wszczynany jest z urzędu lub na wniosek podatnika. Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Ordynacja podatkowa …

Zmiana wysokości CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody przedsiębiorstwa. Zmiana wysokości CIT nastąpiła 1 stycznia 2017 roku. Stawka podatku została obniżona z 19% do 15%. Niższa stawka podatku …