Złożenie wniosku do US

Odkąd w Polsce przepisy prawa zaczęły regularnie ulegać zmianom, nawet najprostsze czynności, takie jak np. złożenie wniosku do US, zaczęły robić się coraz bardziej i bardziej skomplikowane. Ciężko nadążyć za przepisami, które określą, jak w danym momencie powinien sporządzony zostać dany wniosek, aby nie został odrzucony ze względu na błędne uzupełnienie lub brak wymaganych informacji. Jeśli zostałeś zobowiązany do sporządzenia i złożenia wniosku w Urzędzie Skarbowym, ale kompletnie nie masz pojęcia jak się za to zabrać, albo aktualnie przebywasz za granicą i nie masz możliwości zrobić teg...
Więcej