Księgowość pełna ceny

Prowadzenie pełnej księgowości, czyli odpowiedniej księgi rachunkowej jest jedną z najbardziej skomplikowanych form rejestrowana przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenie tego typu księgowości mają nie tylko osoby prawne, ale także osoby …

Kompleksowa obsługa prawna

Prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników, do których m.in. zalicza się kompleksowa obsługa prawna danej jednostki, która może mieć znaczący wpływ na usprawnienie jej działania. Usługa ta …

PSA rejestracja przez Internet

Czy możliwa jest PSA rejestracja przez Internet? W jaki sposób przeprowadzić procedurę rejestracji prostej spółki akcyjnej? Prosta spółka należy do grona spółek kapitałowych. Jej założenie można przeprowadzić online, przy wykorzystaniu …