Rejestracja PSA pomoc

Od lipca 2021 roku istnieje możliwość rejestracji nowej spółki kapitałowej, czyli prostej spółki akcyjnej. Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych …

Rejestracja spółki w PRS pomoc

1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Zgodnie z jej zapisami wprowadzone obowiązkowe elektroniczne postępowanie rejestrowe dla wszystkich przedsiębiorców. …