Założenie spółki z o.o. w 2019

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością najwyższą władzą jest zgromadzenie wspólników. Zarząd pełni funkcję reprezentacyjną na zasadach określonych w statucie spółki. Istnieje możliwość, aby wspólnicy spółki udzielili prokury, która sprawi, że prokurent będzie reprezentował podmiot na zewnątrz oraz podejmował w jej imieniu czynności prawne. Warto wspomnieć o tym, że każdy wspólnik może sprawować indywidualną kontrolę nad spółką. Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku od osób prawnych CIT. Kto odpowiada za zobowiązania i czy jest to bezpieczny podmiot? Wspólnicy spółki odpowiadają w...
Więcej