Proste Spółki Akcyjne

Od 1 marca 2020 r. zacznie funkcjonować ustawa o prostej spółce akcyjnej. To pierwsza od lat zmiana, która prowadzi do stworzenia innego typu spółki kapitałowej niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Prosta spółka akcyjna została stworzona jako wehikuł inwestowania w działalność innowacyjną i nowe technologie, zapewniający elastyczność niezbędną dla wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i innych narzędzi teleinformatycznych na każdym etapie funkcjonowania spółki. Istnieją wszelkie podstawy, by sądzić, że prosta spółka akcyjna okaże się lepsza niż spółka ...
Więcej

Zalety prostych spółek akcyjnych

Bardzo ważną zaletą jest szybkość rejestracji. Umowa prostej spółki akcyjnej zasadniczo powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Możliwe jest także zawarcie jej przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestracja tak zawiązanej spółki powinna zostać dokonana przez sąd rejestrowy w terminie jednego dnia od daty wpisu. Odmiennie od innych spółek kapitałowych, wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji w prostej spółce akcyjnej może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy i usług. Charakterystyczną bardzo dobrą cechą P.S...
Więcej

Proste spółki akcyjne Kraków

Prosta spółka akcyjna to rodzaj spółki kapitałowej, który wejdzie w życie od 1 marca 2020 roku. PSA ma łączyć cechy spółki z o.o. - proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki - z zaletami spółki akcyjnej. Proste spółki akcyjne Kraków - cechy: - brak barier wejścia, - szybka rejestracja elektroniczna, - uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce, - duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki, - łatwiejsze dysponowanie środkami spółki, - uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, - brak statusu spółki publicznej...
Więcej