Minimalny kapitał zakładowy w prostej spółce akcyjnej

Od 1 marca 2020 r. zacznie funkcjonować prosta spółka akcyjna. To nowa forma prowadzenia działalności. Jedną z jej zalet jest to, że będzie można ją łatwiej założyć i prowadzić niż zwykłą spółkę akcyjną. Tym samym prosta spółka akcyjna może być najlepszym rozwiązaniem. Prosta Spółka Akcyjna, jak sama nazwa wskazuje, ma być czymś zbliżonym do spółki akcyjnej. Do założenia jednostki wymagany będzie bardzo niski kapitał. Wystarczy symboliczna złotówka. Dla porównania, aby założyć spółkę akcyjną należy dysponować kapitałem 100 tys. zł. Druga bardzo ważna kwestia jeśli chodzi o minimalny kapi...
Więcej

Proste Spółki Akcyjne

Od 1 marca 2020 r. zacznie funkcjonować ustawa o prostej spółce akcyjnej. To pierwsza od lat zmiana, która prowadzi do stworzenia innego typu spółki kapitałowej niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Prosta spółka akcyjna została stworzona jako wehikuł inwestowania w działalność innowacyjną i nowe technologie, zapewniający elastyczność niezbędną dla wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i innych narzędzi teleinformatycznych na każdym etapie funkcjonowania spółki. Istnieją wszelkie podstawy, by sądzić, że prosta spółka akcyjna okaże się lepsza niż spółka ...
Więcej

Zalety prostych spółek akcyjnych

Bardzo ważną zaletą jest szybkość rejestracji. Umowa prostej spółki akcyjnej zasadniczo powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Możliwe jest także zawarcie jej przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestracja tak zawiązanej spółki powinna zostać dokonana przez sąd rejestrowy w terminie jednego dnia od daty wpisu. Odmiennie od innych spółek kapitałowych, wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji w prostej spółce akcyjnej może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy i usług. Charakterystyczną bardzo dobrą cechą P.S...
Więcej