Spółki joint venture

Spółki joint venture to podmioty utworzone wspólnie przez dwa lub więcej niezależne przedsiębiorstwa w celu realizacji określonego projektu lub celu. Współudziałowcy wnoszą kapitał zakładowy oraz dzielą między sobą zyski i …

Rejestracja sp w Warszawie

Zarejestrowanie spółki w Polsce jest długie i bardzo skomplikowane. Potencjalni przedsiębiorcy muszą w tym celu uzupełnić szereg wniosków i formularzy i złożyć je do wymaganych urzędów. Tradycyjna rejestracja zajmuje kilka …