Zmiana adresu spółki z o.o. w KRS

Dane zawarte w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stanowią bazę rzetelnych i prawdziwych danych dla wielu innych podmiotów i instytucji. Przedsiębiorcy wpisani do KRS mają obowiązek dbania, aby dane zawarte …

Uzupełnienie braków formalnych s24

Złożenie wniosku o rejestrację spółki w systemie s24 wymaga odpowiedniego przygotowania. Jest to kilkuetapowa procedura, która rozpoczyna się założeniem konta w systemie, a kończy przesłaniem przygotowanej dokumentacji online. Sporządzenie wniosku …