Minimalne kapitały do założenia spolek

Kapitał zakładowy to element konstrukcyjny spółek kapitałowych i jest wskazaną w umowie kwotą wniesioną przez wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa podczas zakładania firmy. Minimalne kapitały do założenia spolek mogą mieć charakter pieniężny …

s-24

S-24 to system teleinformatyczny dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach którego można zarejestrować niektóre spółki, a także zgłosić zmiany w ich umowach oraz złożyć sprawozdania finansowe. Zmianowanie wnioski można …