Rejestracja spółek komandytowych

Jedną z dosyć popularnych form prowadzenia działalności jest spółka komandytowa. Do jej głównych zalet należy między innymi częściowe ograniczenie odpowiedzialności wspólników oraz stosunkowo niskie koszty założenia. Rejestracja spółek komandytowych może przebiegać w trybie tradycyjnym lub online. Gdy zakładanie spółki komandytowej przebiega w trybie tradycyjnym obowiązkami przedsiębiorcy są: - sporządzenie wymaganych wniosków rejestracyjnych wraz z załącznikami, - sporządzenie umowy spółki, której należy nadać formę aktu notarialnego, - złożenie wniosków rejestracyjnych wraz z załącznik...
Więcej