Zasady wysyłania sprawozdania finansowego 2020

W 2020 roku nastąpiły kolejne zmiany w sposobie sporządzania i składania sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe, podobnie jak wszystkie inne osoby prawne, mają coroczny obowiązek sprawozdawczy wobec Urzędu Skarbowego. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Należy również pamiętać, że sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd, a dodatkowo przyjęte za pomocą uchwały przez właściwy organ do tego upoważniony. Sprawozdanie finansowe musi...
Więcej