Minimalne kapitały do założenia spolek

Kapitał zakładowy to element konstrukcyjny spółek kapitałowych i jest wskazaną w umowie kwotą wniesioną przez wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa podczas zakładania firmy. Minimalne kapitały do założenia spolek mogą mieć charakter pieniężny lub niepieniężny czyli tzw. aport i mają służyć finansowaniu działalności spółki. Wspólnicy powinni wnieść wkład do spółki jeszcze przed zgłoszeniem do Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kwoty jest zależna od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Cechą charakterystyczną dla kwoty wniesionej do firmy jest fakt, że wysokość nie jest stał...
Więcej

s-24

S-24 to system teleinformatyczny dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach którego można zarejestrować niektóre spółki, a także zgłosić zmiany w ich umowach oraz złożyć sprawozdania finansowe. Zmianowanie wnioski można złożyć przez Internet dla wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych oraz spółek komandytowych. Należy jednak pamiętać że w przypadku gdy spółka nie została zarejestrowana przy wykorzystaniu wzorca umowy wówczas nie można złożyć wniosku o jej zmianach przez Internet. Ograniczenia te nie dotyczą jednak sprawozdań finansowych. Przy pomoc...
Więcej