Elektroniczna rejestracja fundacji

Kto może utworzyć fundacje? Na czym polega elektroniczna rejestracja fundacji? Rejestracja fundacji może zostać przeprowadzona przez fundatora, którym może być zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec (ustawa określa, że fundację …