Uzyskiwanie zaświadczeń z ZUS o niezaleganiu

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek otrzymać można tylko jeśli firma jest zgłoszona do ZUS jako płatnik, ponieważ w przeciwnym razie w odpowiedzi znajdzie się stwierdzenie, że firma nie jest wpisana do rejestru płatników składek KSI ZUS. Uzyskiwanie zaświadczeń z ZUS o niezaleganiu polega na złożeniu wniosku do ZUS: - podczas wizyty w urzędzie - listownie - elektronicznie Usługę można zrealizować przez internet wypełniając wniosek online oraz przesyłając go wraz z elektronicznym poświadczeniem tożsamości do urzędu. Jeżeli chcesz złożyć wniosek papierowy w placówce ZUS ...
Więcej