Pomoc w zgłoszeniu do CRBR

Obowiązek zgłoszenia jednostek do CRBR dotyczy spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. Do kiedy? Spółki istniejące w dniu 13 października 2019 roku - mają obowiązek zgłosić Beneficjenta Rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dnia 13 kwietnia 2019 roku. Spółki powstałe po 13 października 2019 roku - mają obowiązek zgłosić Beneficjenta Rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 7 dni od dnia, w którym ta spółka została wpisana do KRS. Należy pamiętać, że za niedot...
Więcej