Zmiana pkd w s24

Zmiana pkd w s24 – jak przeprowadzić procedurę aktualizacji danych spółki w zakresie PKD? Czy wymagana jest zmiana umowy spółki? Polska Klasyfikacja Działalności stanowi uporządkowane pogrupowanie typów działalności gospodarczej, branż …