Aktualizacja wpisów KRS Kraków

Każdy podmiot gospodarczy może w trakcie prosperowania na rynku podjąć decyzję, że np. umowa, przedmiot działalności lub adres muszą ulec zmianie. Każda wprowadzona modyfikacja, która zmienia m.in. treść statutu spółki wymaga sporządzenia odpowiedniej uchwały oraz złożenia wpisu do rejestru, w celu dokonania zmian w dokumentach. Pismo składają wspólnicy, po uprzednim przeprowadzeniu zgromadzenia w sposób tradycyjny lub elektroniczny. Obowiązek przekazania wprowadzonej zmiany do Krajowego Reje...
More

Zmiana danych KRS w Warszawie

Przedsiębiorcy kupujący gotową spółkę w stolicy zazwyczaj tym sposobem pragną pominąć długą i problematyczną rejestrację tego podmiotu podnosząc jednocześnie wiarygodność swojej firmy na rynku. Wielu z nich zapomina, że aby poprowadzić działalność muszą zaktualizować jej dane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przeciwnym wypadku przysporzą sobie poważnych problemów. Wszelkie modyfikacje umowy, które nastąpią podczas prowadzenia działalności również muszą zostać zaktualizowane. Zmiana danych KRS...
More

Zmiana danych w KRS elektronicznie

Zmiana danych w KRS elektronicznie jest możliwa tylko i wyłącznie jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na elektroniczną rejestrację swojej firmy. Osoby, które nie skorzystały z ministerialnego systemu do zakładania spółek, chcąc dokonać aktualizacji muszą wypełnić odpowiedni formularz oraz złożyć go w jednym z oddziałów Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to często trudne i czasochłonne. Warto więc mieć na uwadze możliwość elektronicznej aktualizacji, już w czasie podejmowania decyzji o sposobie zak...
More