Obejście ZUSu

Obejście ZUSu to dla przedsiębiorców szansa na dokonanie znaczących oszczędności w firmie. Aby uniknąć konieczności odprowadzania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystarczy zdecydować się na prowadzenie działalności w formie …

Sp z o.o. a zwolnienie z ZUS

Sp z o.o. a zwolnienie z ZUS to bardzo interesujące zagadnienie. Intryguje ono wszystkich tych, którzy zastawiają się nad podjęciem działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i chcą …