Obejście ZUSu

Obejście ZUSu to dla przedsiębiorców szansa na dokonanie znaczących oszczędności w firmie. Aby uniknąć konieczności odprowadzania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystarczy zdecydować się na prowadzenie działalności w formie wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. stanowi najczęściej wybieraną spółkę w naszym kraju. Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na nią z uwagi na brak odpowiedzialności za zobowiązania spółki, niski kapitał zakładowy, dostępność i elastyczność oraz stosunkowo prostą procedurę jej rejestracji. Obejście ZUS stanowi kolejny...
Więcej

Sp z o.o. a zwolnienie z ZUS

Sp z o.o. a zwolnienie z ZUS to bardzo interesujące zagadnienie. Intryguje ono wszystkich tych, którzy zastawiają się nad podjęciem działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i chcą ponosić, szczególnie na początku, jak najmniejsze koszty. Przepisy ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jasno mówią o tym, że do odprowadzania składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobligowane są osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Osoby te, zgodnie z artykułami wyżej wymienionych ust...
Więcej