Przepisy księgowe

W Polsce przepisów księgowych jest cały szereg. Przedsiębiorcy, którzy w swojej firmie sami zajmują się prowadzeniem księgowości wiedzą, jak ważna jest znajomość tych regulacji. Przepisy księgowe są często skomplikowane. Opisują jak powinna wyglądać ewidencja oraz jakie dokumenty należy wypełniać. Podstawa prawną księgowości jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Określa ona nie tylko zasady rachunkowości, ale także tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewiden...
More