Kto ma obowiązek wysyłania JPK

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością obsługi księgowej firmy. Przedsiębiorcy posiadają także dodatkowy obowiązek, którym jest wysyłanie i sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zastanawiasz się kto ma obowiązek wysyłania JPK? Otóż do wysyłania JPK zobowiązane są od 1 lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązek ten posiadają małe i średnie przedsiębiorstwa, natomiast mikroprzedsiębiorstwa będą zobowiązane do wysyłania JPK od 1 stycznia 2018 roku. W skład Jednolitego Pliku Kontrolnego wchodzą: księgi rachunkowe - JPK_KR...
Więcej

Biura podatkowe

Przepisy prawa podatkowego są ogromną zmorą przedsiębiorców. Powodem tego jest to, że związane są z nowelizacjami przepisów, które obligują to aktualizowania wiedzy. Prowadząc własną firmę istotne jest, aby księgowość prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ponieważ uchroni to firmę od wielu problemów. Co zrobić, gdy nie radzimy sobie z przygotowywaniem deklaracji oraz innymi obowiązkami podatkowymi? Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług świadczonych przez biura podatkowa. Doświadczenie specjalistów świadczących te usługi pomoże załatwiać formalności podatk...
Więcej

Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe przeprowadzane jest przez organ podatkowy pierwszej instancji. To rodzaj postępowania administracyjnego. Ten rodzaj postępowania wszczynany jest z urzędu lub na wniosek podatnika. Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Ordynacja podatkowa określa zakres postępowania oraz tryb. Celem tego postępowania jest określenie wymiaru podatkowego. Najczęściej wszczynane jest wtedy, gdy zauważone zostaną nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Do stron postępowania podatkowego należą: - podatnik, - płatnik podatku, - inkasent, - następca prawny wyżej wymienionych p...
Więcej