Biuro podatkowe

Prawo podatkowe jest zmorą wielu przedsiębiorców. Dlaczego? Prowadzenie firmy to ogrom obowiązków, z którymi ciężko jest poradzić sobie w odpowiednim czasie. A czym skutkuje nieterminowe dostarczanie dokumentów oraz załatwianie spraw? Niezałatwione sprawy mają to do siebie, że ciągną za sobą coraz to nowe kłopoty, które pojawiają się z każdym dniem. Czy biuro podatkowe może zaradzić problemom podatkowym? Tak. Specjaliści biur podatkowych posiadają aktualną wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawnych. Nie ma mowy więc o tym, że coś zostanie załatwione wbrew przepisom prawa. Dodatkowo d...
Więcej

System podatkowy

Podatki stanowią obecnie podstawowe źródło finansowania potrzeb publicznych w naszym kraju i w większości państwa na świecie. Prawne fundamenty nakładania obowiązków podatkowych w Polsce stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej obowiązująca od dnia 17 października 1997 r. System podatkowy to ogół instytucji finansowych i przepisów prawnych dotyczących ustalania i egzekwowania podatków. Zawiera on zarówno regulacje związane z instytucjami podatkowymi, jak i całą strukturę podmiotów: tych wyznaczających ich wysokość, pobierających i tych płacących podatki. Prawidłowe funkcjonowanie syst...
Więcej

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Warunkiem wykonywania tego zawodu jest posiadanie wysokich kwalifikacji, wyższego wykształcenia i bogatego doświadczenia z zakresu prawa podatkowego, karnego i gospodarczego. Zawód ten wymaga nieustannego szkolenia i udziału w konferencjach wynikających z ciągłych zmian prawnych oraz podatkowych. Każdy doradca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa. Etyka zawodowa zobowiązuje ich do wykonywania czynności zawodowych według najlepszej woli, wiedzy, uczciwie ...
Więcej