E-podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP

E-podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP może pomóc załatwić wiele spraw urzędowych. Jest on równoważny z podpisem odręcznym i jest on honorowany w zasadzie przez wszystkie instytucje administracji publicznej w naszym kraju. Można posłużyć się nim w czasie rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji czy podczas rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Posługują się nim również osoby starające się o przyznanie im dofinansowania w postaci dotacji unijnej, koncesji czy zezwolenia. Wkrótce będzie on również niezbędny do zarejestrowania podmiotu gospodarczego w ministerialnym syst...
Więcej