Pomoc w zawieszeniu działalności gospodarczej

W celu zawieszenia działalności gospodarczej konieczne jest złożenie wniosku CEIDG-1. Wniosek CEIDG-1 o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć w następujący sposób: - on-line - używając podpisu elektronicznego, sprawdzanego za pomocą kwalifikowanego certyfikat, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, podpisu osobistego bądź w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego założenia, - w urzędzie gminy lub miasta - osobiście lub listem poleconym, w przypadku wysłania wniosku listem poleconym powinien on zawiera...
Więcej

Zawieszanie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Prowadzisz własną działalność gospodarczą w formie spółki z o.o., ale przestała być ona rentowna i chciałbyś chwilowo przerwać swój biznes? Takie sytuacje się zdarzają i nie tylko z powodu braku płynności finansowej spółki, ale również na wypadek choroby przedsiębiorcy itp.. Niestety nie każdy przedsiębiorca wówczas zdaje sobie sprawę z tego, że zamknięcie firmy nie jest jedynym wyjściem. Jak się okazuje w takiej sytuacji przedsiębiorca ma dwa rozwiązania, a mianowicie likwidację, bądź zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czym różnią się od siebie owe rozwiązani...
Więcej

ZUS a zawieszenie działalności firmy

Powodów, przez które przedsiębiorcy decydują się zawiesić działalność firmy jest wiele. Należą do nich jednak przede wszystkim: - problemy finansowe firmy, - prowadzenie działalności sezonowej, - powody wynikające z życia prywatnego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca decydując się na zawieszenie działalności zobowiązuje się, że w przeciągu pewnego okresu nie będzie prowadził aktywności pozwalającej uzyskiwać mu bieżący przychód. Co jednak ważne jest uprawniony, aby podejmować zadania konieczne do zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Aby zawieszenie mogło być przeprowadzone pracodawc...
Więcej