Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie jedną z najchętniej wybieranych form do prowadzenia działalności gospodarczej. Jej funkcjonowanie uregulowane jest przepisami znajdującymi się w Kodeksie Spółek Handlowych. Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy mają obowiązek wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego w formie pieniężnej lub aportu. Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5.000 złotych. Nie ma górnej granicy, jego wysokość musi zostać określona w umowie spółki. Kapitał zakładowy spółki z o....
Więcej