Księgi podatkowe

Ordynacja Podatkowa mówi, że do ksiąg podatkowych zaliczyć możemy księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia dla celów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów obowiązani …