Księgi podatkowe

Ordynacja Podatkowa mówi, że do ksiąg podatkowych zaliczyć możemy księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia dla celów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci. Są one jednym z podstawowych dowodów w przeprowadzanym postępowaniu podatkowym. Księgi muszą być prowadzone rzetelnie oraz solidnie, ponieważ są dowodem. Prowadzenie ksiąg podatkowych jest niezwykle istotne przy określaniu podstawy opodatkowania. Wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielną księgowość, aby zmniejszyć ...
Więcej