Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa

Sprawozdanie finansowe dostarcza najpotrzebniejszych informacji na temat prowadzonej firmy. Jest to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego. Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa sporządza się na koniec roku obrachunkowego lub inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikający z przepisów prawa podatkowego. Sprawozdania muszą zostać przygotowane w języku polskim oraz w walucie polskiej. Mogą być sporządzane jednos...
Więcej