Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa

Sprawozdanie finansowe dostarcza najpotrzebniejszych informacji na temat prowadzonej firmy. Jest to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego. Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami …