Zakładanie spółki z o.o. w Polsce przez obcokrajowców

Do rejestracji działalności jeszcze do niedawna wymagany był numer PESEL, którego obcokrajowcy nie posiadali, więc operacja ta była możliwa tylko dla obywateli RP. Z czasem, wymóg ten zniesiono i zakładanie spółki z o.o. w Polsce przez obcokrajowców stało się możliwe. W systemie S24 pojawiła się opcja rejestracji spółki przez cudzoziemców, po zweryfikowaniu dowodu tożsamości, paszportu, karty stałego pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Niestety pomimo tych ułatwień obcokrajowcy nadal napotykają bariery, które są dla nich dużym problemem. Często jest to nieprzychylność po...
Więcej