Optymalizacja ZUS

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dużymi obciążeniami narzuconymi na przedsiębiorstwo przez ustawodawcę. Koszty związane z prowadzeniem firmy szczególnie na samym początku, a także obowiązkowe świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń …