Postępowanie likwidacyjne spółki z oo

Postępowanie likwidacyjne spółki z oo zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych polega na zakończeniu bieżących interesów spółki, ściągnięciu wszelkich wierzytelności, spłaceniu obciążających spółkę zobowiązań, jak również upłynnieniu majątku. Likwidacja spółki jest procesem, który etapowo kończy działalność spółki, co docelowo zmierza do rozwiązania spółki. Z chwilą, kiedy wspólnicy podejmą odpowiednią uchwałę, rozpoczyna się postępowanie likwidacyjne spółki z oo. W pierwszej kolejności w ramach procesu likwidacji spółki, należy powiadomić sąd rejestrowy o przyjęciu uc...
Więcej