Procedura zawieszenia spółki

Zawieszenie spółki to wprawienie jej w chwilowy stan uśpienia. Spółka wtedy nie może: - wykonywać działalności - osiągać bieżących przychodów Spółka może: - rozwiązywać zawarte wcześniej umowy - przyjmować należności i regulować zobowiązania, zaszłe przed zawieszeniem działalności - zbywać środki trwałe i wyposażenie - ma prawo lub obowiązek uczestniczenia w postępowaniach: sądowych, podatkowych i administracyjnych - wykonywać obowiązki nakazane przepisami prawa - osiągać przychody finansowe, z wykonywania działalności przed jej zawieszeniem - może zostać poddana kontroli na zas...
Więcej