Jak się zawiesza spółkę?

W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy tylko w sytuacji, gdy nie zatrudnia pracowników. Ograniczenie to dotyczy wyłącznie stosunków pracy - umowy - zlecenie czy umowa o dzieło nie ograniczają możliwości zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Okres zawieszenie działalności rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku...
Więcej

Zgłoszenie zawieszenia spółki z o.o.

Zgłoszenie zawieszenia spółki z o.o. jest bardzo ważne, gdyż okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, jednakże nie wcześniej, niż od dnia złożenia wniosku. Zawieszenia można dokonać na czas od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcom na przerwę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także w składaniu deklaracji i wpłacaniu zaliczek na podatek. W okresie zawieszenia wykonywania przez spółkę działalności go...
Więcej

Pracownicy a zawieszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zawieszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić przedsiębiorcy środki finansowe w sytuacji, gdy firma nie przynosi wystarczających zysków. Podczas zawieszenia działalności, właściciel firmy nie musi np. opłacać składek ZUS, dlatego taka sytuacja wiąże się z pewnymi oszczędnościami. Niestety, spółka w stanie zawieszenia nie może kontynuować działalności, dlatego też nie będzie przynosić zysków (możliwe jest jedynie otrzymywanie należności z tytułu transakcji dokonanych przed zawieszeniem działalności). Pracownicy a zawieszenie działalności spółk...
Więcej