Jak się zawiesza spółkę?

W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy tylko w sytuacji, gdy nie zatrudnia pracowników. Ograniczenie to dotyczy wyłącznie stosunków pracy – umowy – zlecenie czy umowa o dzieło nie ograniczają możliwości zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Okres zawieszenie działalności rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowienie działalności.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, uchwałę w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podejmuje zarząd bezwzględną większością głosów. Wniosek wolny jest od opłaty sądowej, a informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments