Zawieszenie spółki a VAT

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców właściciel firmy ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu, za pośrednictwem którego instytucja otrzymuje informację o zawieszeniu firmy. Jak wygląda sytuacja zawieszenie spółki a vat? Czas zawieszenia działalności gospodarczej nie wpływa na status podatnika jako czynnego podatnika VAT. Jeżeli przedsiębiorca opodatkowany jest podatkiem od towarów i usług, to wówczas nie musi on składać deklaracji za okresy rozliczeniowe dotyczące czasu zawieszenia działalności. Zwolnienie nie d...
Więcej

Księgowość

Księgowość to jeden z podstawowych elementów każdego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy są zmuszeni do jej prowadzenia. Mogą sami sprawować nad nią kontrolę, zatrudnić wykwalifikowaną osobę lub zacząć współpracę z biurem rachunkowym. Księgowość w firmie może być prowadzona w sposób uproszczony bądź pełny. Wybór formy zależy od kilku czynników. Może też być nakazany odgórnie, jak w przypadku spółek akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Przedsiębiorcy prowadzący firmę w tej formie mają konieczność korzystania z pełnej rachunkowości. Księgowość upr...
Więcej

Formy prowadzenia księgowości

W Polsce wyróżniamy dwie formy prowadzenia księgowości: pełną i uproszczoną. Księgowość pełna to bardzo zaawansowane narzędzie ewidencyjne, które rejestruje każdą złotówkę przychodzącą przez drzwi firmy. Jej zadaniem jest wyliczanie podatków w firmie, ale także dokładna analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Do jej prowadzenia zobowiązane są spółki kapitałowe oraz spółki osobowe i osoby fizyczne, jeżeli przychody z tytułu ich działalności przekroczą 2 000 000 euro. Księgowość ta opiera się na księgach rachunkowych, w związku z czym wymaga skorzystania z usług wykwalifikowanych księgo...
Więcej