Założenie spółki z oo 2018

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nieprzerwanie od 2009 roku cieszy się wciąż wzrastającą popularnością. W roku tym bowiem obniżono minimalny poziom jej kapitału zakładowego z 50 000 zł do 5 000 zł. Założenie spółki z oo 2018 niestety nie zostało znacznie ułatwione. Przedsiębiorcy nadal muszą sprostać licznym kwestiom formalnym. Z tego względu wielu potencjalnych przedsiębiorców decyduje się na zakup gotowej spółki, czyli podmiotu, który został wpisany do należytych urzędów, przez co jest gotowy by natychmiast poprowadzić pod nim działalność gospodarczą. Nasza firma oferuje gotow...
Więcej

Pozwolenie na pobyt tymczasowy

Pozwolenie na pobyt tymczasowy udzielany jest na okres do 3 lat. Może się o niego starać cudzoziemiec, który chce pozostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące. Musi on złożyć wniosek nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie Polski do wojewody właściwego dla tymczasowego miejsca zamieszkania. Kto może starać się o pozwolenie na pobyt tymczasowy? Są to osoby: - które zaczynają lub kontynuują pracę bądź studia, - prowadzące badania naukowe lub własną działalność gospodarczą, - będące ofiarami handlu ludźmi, - które przyjechały do członków rodziny, - które są małoletnimi dzie...
Więcej

Rejestracja spółki z o.o. w VAT w 2017

Rejestracja firmy jako płatnika podatku VAT jest bardzo istotna. Niestety aktualnie została ona znacznie utrudniona. Wraz z początkiem 2017 roku w życie weszły nowe przepisy uszczelniające dotychczasowe prawo podatkowe. Mają one przyczynić się do zredukowania rejestracji w VAT podmiotów, trudniących się w wyłudzaniu zwrotu danego podatku. Niestety utrudnienia te mocno uderzą również w uczciwych przedsiębiorców. Muszą oni bowiem liczyć się z wysoką kaucją rejestracyjną bądź odmową uzyskania wpisu. Rejestracja spółki z o.o. w VAT w 2017 roku jest jednak wykonalna. W tym celu warto zdecydować ...
Więcej