Struktura spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot gospodarczy, który posiada własną osobowość prawną. Ze względu na uprawnienia wspólników oraz niski kapitał zakładowy stanowi ona bardzo korzystną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka z o.o. jako podmiot kapitałowy jest bytem odrębnym od jej wspólników. Posiada zdolność prawną oraz zdolność sądową, a więc może we własnym imieniu nabywać prawa, własność, nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe. Wewnętrzna struktura spółki z o.o. składa się z zarządu, zgromadzenia wspólników, a w niektórych przypadkach także z rady nadzorczej lu...
Więcej

Zawieszanie działalności spółki

Planując zawieszenie działalności spółki, każdy przedsiębiorca powinien być świadom ilości obowiązków, formalności oraz przepisów prawnych, z którymi będzie musiał się zmierzyć. Pierwszym i najważniejszym warunkiem jest to, że zawieszenie działalności spółki może odbyć się w przedsiębiorstwie niezatrudniającym pracowników. Zawieszenie to może trwać najkrócej 1 miesiąc, z kolei najdłużej 24 miesiące. Dniem rozpoczęcie zawieszenia jest data wskazana we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności, ale nie może to być dzień wcześniejszy od daty złożenia wniosku. UWAGA! ...
Więcej

Dlaczego warto założyć spółkę z o.o.?

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej i nie wiesz jaki typ spółki będzie dla Ciebie najlepszy? Dlaczego warto założyć spółkę z o.o.? A może jednak własna działalność gospodarcza? Pierwszą zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej niski kapitał zakładowy - wynosi tylko 5 tys złotych. Może być założona przez jedną lub więcej osób. Umowa spółki może być zawarta w postaci aktu notarialnego. Każde zdarzenie gospodarcze w spółce musi być udokumentowane. Może to generować dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem księgowej lub współpracą z biurem rachunk...
Więcej