Jak utworzyć zaufany profil ePUAP?

Na pytanie jak utworzyć zaufany profil ePUAP odpowiadamy krótko, gdyż wystarczy wykonać trzy proste kroki: 1. Wejść na stronę www.epuap.gov.pl i założyć konto. 2. Wypełnić i złożyć wniosek o utworzenie zaufanego profilu ePUAP. 3. Udać się osobiście do jednego z wybranych punktów, którymi są: urząd miasta i gminy, starostwo powiatowe, urząd wojewódzki, polski konsulat lub oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu potwierdzenia tożsamości i zweryfikowania danych zamieszczonych w formularzu. Zaufany profil utworzony na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej pozwala...
Więcej

Jak złożyć wniosek do KRS?

Jako przedsiębiorca prowadzący swoją działalność, powinieneś wiedzieć kiedy i jak złożyć wniosek do KRS, aby nie narazić swojej firmy na niebezpieczeństwo i konsekwencje prawne. Jak się w praktyce okazuje, ciągłe nowelizacje oraz wprowadzane zmiany przepisów, wymuszają od przedsiębiorców konieczność składania wniosków oraz dokumentów m.in. aktualizacyjnych. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy przedsiębiorca nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentów w KRS. Wówczas doskonałym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usługi, którą jest powierzenie tego zadania naszej firmie. Nie ma wówczas...
Więcej

Otwarcie oddziału firmy zagranicznej pomoc

Oddział to dobre rozwiązanie dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział firmy zagranicznej podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W celu rejestracji, do wniosku KRS-W10 należy załączyć: - umowę spółki zagranicznego przedsiębiorcy lub inny dokument stanowiący podstawę działania przedsiębiorcy zagranicznego, - dokument potwierdzający rejestrację w zagranicznym rejestrze, jeżeli podmiot jest wpisany do takiego rejestru, - uchwałę przedsiębiorcy zagranicznego o utworzeniu oddziału, - notarialn...
Więcej