Prowadzenie uproszczonej rachunkowości

Prowadzenie uproszczonej rachunkowości to przywilej obejmujący przedsiębiorstwa, których roczny dochód nie przekroczył 2 000 000 euro. W jej ramach przedsiębiorcy mogą rozliczać według następujących form opodatkowania: 1. Karta podatkowa - polega na opłacaniu stałej kwoty co miesiąc. Jest przeznaczona jedynie dla nielicznych podmiotów. Stawka podatku zależna jest od liczby zatrudnionych pracowników oraz mieszkańców miejscowości, w której przedsiębiorca prowadzi swoją działalność. 2. Ryczałt ewidencjonowany - stawka podatku ustalana jest na podstawie osiąganego dochodu. Wadą tej formy jest...
Więcej