Aktualizowanie danych w KRS 2022

Przedsiębiorcy prowadzący podmiot wpisany do KRS muszą pamiętać o dokonywaniu aktualizacji danych w przypadku każdej zaistniałej zmiany. Jakie zmiany należy złożyć do KRS? Kiedy aktualizowanie danych w KRS 2022 jest …

Spółka w 24 godziny

Czy istnieje możliwość, w której spółka w 24 godziny zdolna będzie do prowadzenia czynności na rynku? Tak, pod warunkiem że zarejestrowana zostanie przy pomocy elektronicznego wzorca formularza udostępnionego w systemie …