Aktualizowanie danych w KRS 2022

Przedsiębiorcy prowadzący podmiot wpisany do KRS muszą pamiętać o dokonywaniu aktualizacji danych w przypadku każdej zaistniałej zmiany. Jakie zmiany należy złożyć do KRS? Kiedy aktualizowanie danych w KRS 2022 jest …