Elektroniczna rejestracja fundacji

Kto może utworzyć fundacje? Na czym polega elektroniczna rejestracja fundacji? Rejestracja fundacji może zostać przeprowadzona przez fundatora, którym może być zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec (ustawa określa, że fundację …

Aktualizowanie danych w eKRS

Twoja działalność prowadzona jest w formie spółki? Chcesz, aby wszelkie sprawy były dopełnione w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa? Nie zapominaj o konieczności aktualizowania danych w KRS po każdej …