Spółka z o.o. z udziałem zagranicznej spółki rejestracja

Spółka z o.o. z udziałem zagranicznej spółki rejestracja – czy to możliwe? Czy można otworzyć polską spółkę z o.o., której udziałowcem będzie zagraniczny podmiot? Na co należy zwrócić uwagę? Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem zagranicznej spółki jest możliwa i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Istotne jest jednak, aby cała dokumentacja rejestracyjna spółki została przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. Przed rozpoczęciem procedury rejestracyjnej polskiej spółki z o.o. należy przygotować informacje na temat zagranicznego podmiotu: 1. Pełna nazwa f...
Więcej

Aktualizacja wpisów KRS Kraków

Każdy podmiot gospodarczy może w trakcie prosperowania na rynku podjąć decyzję, że np. umowa, przedmiot działalności lub adres muszą ulec zmianie. Każda wprowadzona modyfikacja, która zmienia m.in. treść statutu spółki wymaga sporządzenia odpowiedniej uchwały oraz złożenia wpisu do rejestru, w celu dokonania zmian w dokumentach. Pismo składają wspólnicy, po uprzednim przeprowadzeniu zgromadzenia w sposób tradycyjny lub elektroniczny. Obowiązek przekazania wprowadzonej zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego należy do wspólników spółki, którzy podjęli określoną decyzję. Procedura zgłoszenia zm...
Więcej

Zakładanie jednoosobowych spółek z o.o.

Zakładanie jednoosobowych spółek z o.o. warto przeprowadzić przez Internet. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości od kilku lat dostępna jest platforma rejestracyjna, która umożliwia rejestrowanie spółek z o.o. online. Korzystając z niej przedsiębiorca musi uzupełnić formularz rejestracyjny wymaganymi informacjami. Resztą zajmuje się program. To on wygeneruje wymagane dokumenty i przekaże je do odpowiednich urzędów. Co ważne, program przygotowuje umowę spółki na podstawie wzorca umowy. Z tego względu przedsiębiorca nie może wprowadzić do niej postanowień szczegółowych. O ile zakładana jest...
Więcej