Założenie wirtualnej spółki

Wirtualna spółka to forma biznesu, która rozwija się w ostatnim czasie w Polsce coraz szybciej. Polega to na prowadzeniu działalności gospodarczej bez fizycznej siedziby, a jedynie za pośrednictwem Internetu. Założenie …