Założenie spółki z o.o. w 2019

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością najwyższą władzą jest zgromadzenie wspólników. Zarząd pełni funkcję reprezentacyjną na zasadach określonych w statucie spółki. Istnieje możliwość, aby wspólnicy spółki udzielili prokury, która sprawi, że prokurent będzie reprezentował podmiot na zewnątrz oraz podejmował w jej imieniu czynności prawne. Warto wspomnieć o tym, że każdy wspólnik może sprawować indywidualną kontrolę nad spółką. Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku od osób prawnych CIT. Kto odpowiada za zobowiązania i czy jest to bezpieczny podmiot? Wspólnicy spółki odpowiadają w...
Więcej

Rejestracja spółki zoo 2019

Co sprawia, że przedsiębiorcy tak chętnie decydują się na wybór spółki z o.o. mimo jej obowiązku prowadzenia księgowości pełnej? Co zachęca do prowadzenia firmy w postaci spółki z o.o.? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową, która może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób zwanych w późniejszych etapach wspólnikami. Jeżeli jest więcej wspólników, to kto ponosi odpowiedzialność? Tutaj mamy do czynienia z bardzo atrakcyjną cechą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak sama nazwa wskazuje odpowiedzialność wspólników jest ograniczona. Za zobowiąz...
Więcej

Przeprowadzenie rejestracji spółki z oo Warszawa

Założenie firmy często kojarzy się z ogromem formalności, które muszą zostać wypełnione w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Zdarza się, że przedsiębiorcy podejmują się samodzielnej rejestracji mimo tego, że ich wiedza na temat aktualnego prawa jest znikoma. Chcą oni oszczędzić na rejestracji, aby później móc więcej zainwestować w firmę. Często jednak w praktyce po rozpoczęciu procesu rejestracyjnego decydują się na współpracę ze specjalistami. Obecnie koszt za usługę „przeprowadzenie rejestracji spółki z oo Warszawa” nie jest zbyt wielki a bezpieczeństwo ogromne. Pierwsze kro...
Więcej