Zmiana pkd w s24

Zmiana pkd w s24 – jak przeprowadzić procedurę aktualizacji danych spółki w zakresie PKD? Czy wymagana jest zmiana umowy spółki? Polska Klasyfikacja Działalności stanowi uporządkowane pogrupowanie typów działalności gospodarczej, branż …

Zakładanie spółek w Katowicach

Każdy z nas chciałby prowadzić własną firmę. Nie wszyscy jednak podejmujemy odpowiednie działania, które pozwolą zrealizować ten cel. W jaki sposób można otworzyć biznes? Pierwszym sposobem jest rejestracja spółek. Często …

Mniejszy CIT

Od 2017 roku obowiązuje mniejszy CIT. Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą z niego korzystać. Preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych przeznaczona jest dla małych podatników, których przychody ze sprzedaży w …