Rejestracja spółki z o.o. w VAT w 2017

Rejestracja firmy jako płatnika podatku VAT jest bardzo istotna. Niestety aktualnie została ona znacznie utrudniona. Wraz z początkiem 2017 roku w życie weszły nowe przepisy uszczelniające dotychczasowe prawo podatkowe. Mają one przyczynić się do zredukowania rejestracji w VAT podmiotów, trudniących się w wyłudzaniu zwrotu danego podatku. Niestety utrudnienia te mocno uderzą również w uczciwych przedsiębiorców. Muszą oni bowiem liczyć się z wysoką kaucją rejestracyjną bądź odmową uzyskania wpisu. Rejestracja spółki z o.o. w VAT w 2017 roku jest jednak wykonalna. W tym celu warto zdecydować ...
Więcej